Privacy statement

 

Jouw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens Jongerenpunt Check-in van je verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken.


Persoonsgegevens die wij verzamelen

Jongerenpunt Check-in verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons geeft. Dit zijn gegevens zoals je naam, woonplaats, geboortedatum en je contactgegevens. Afhankelijk van de dienstverlening worden meer of minder gegevens van je verwerkt. In ons Verwerkingsregister kun je zien:

- wanneer je gegevens worden gebruikt;
- welke gegevens worden verzameld;
- voor welk doel ze worden verzameld;
- wie de ontvangers van deze gegevens zijn;
- wat de bewaartermijn van de gegevens is.

Je kunt dit verwerkingsregister opvragen bij de privacy officer van Zaffier via privacy@zaffier.nl

Jongerenpunt Check-in is een samenwerking van meerdere gemeentelijke organisaties, waarvan Zaffier er één is.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die in de wet extra bescherming krijgen door de grotere mogelijke gevolgen voor uw privacy. Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere je godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden, ras of etniciteit of biometrische en genetische gegevens.


Hoe lang bewaren we je gegevens?

Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan nodig en alleen voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld. Wij houden ons aan de verplichtingen van de archiefwet. Voor bewaartermijnen die niet aan die wet moeten voldoen, maken wij vooraf bekend hoe lang wij je gegevens bewaren. Bijvoorbeeld bij gegevens voor de inschrijving van een nieuwsbrief.


Wat doen we met je gegevens?

Wij beschermen je persoonsgegevens. We werken met je gegevens als dat volgens de wet mag. Dat doen we alleen:

- als je toestemming hebt gegeven. Het moet voor jou dan wel duidelijk zijn waar de toestemming voor is en wat de gevolgen zijn van toestemming geven. Je kunt je toestemming altijd intrekken;
- als dat volgens de wet moet;
- als we een overeenkomst met je moeten uitvoeren;
- als het gaat om vitaal belang voor jou. Een vitaal belang is bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak, bijvoorbeeld omdat je buiten bewustzijn bent;
- als we een publiekrechtelijke taak moeten uitvoeren of een taak van algemeen belang. Het kan dan gaan om een taak van Check-in zelf of van een overheidsorganisatie die de gegevens ontvangt;
- als het gaat om 'gerechtvaardigd belang' van Check-in. Het gaat hierbij om taken die nodig zijn om het dagelijks werk uit te voeren. Check-in weegt hierbij steeds af of wij met minder persoonsgevoelige gegevens hetzelfde resultaat kunnen bereiken. We voeren ook altijd een privacytoets uit waarin we uw belang en het belang van Check-in afwegen bij het delen van je gegevens.


Informatie delen met andere organisaties

Je persoonsgegevens delen we alleen met andere organisaties als het verenigbaar is met het doel waarvoor we het van je hebben gekregen (bijvoorbeeld voor onderzoek en statistiek). Als dat het geval is informeren wij je hierover.

Jongerenpunt Check-in beschermt je persoonsgegevens. Als wij je gegevens delen met andere organisaties omdat zij in opdracht van ons met je gegevens werken vragen wij altijd garanties. Deze garanties staan in een officiële verwerkersovereenkomst. Zo zorgen wij ervoor dat die organisatie je gegevens net zo beveiligen en vertrouwelijk behandelen als wij. Wij delen gegevens alleen om onze overeenkomst met je uit te kunnen voeren of omdat wij dat volgens de wet moeten. Voor het delen van gegevens naar organisaties in landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER) gelden aanvullende regels.


Hoe wij je gegevens beveiligen

Wij beveiligen je persoonsgegevens door maatregelen te nemen om:

- misbruik en verlies van je gegevens te voorkomen;
- te zorgen dat alleen mensen die er recht op hebben of toestemming hebben je gegevens kunnen zien;
- te zorgen dat je alleen voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld worden gebruikt.

Deze maatregelingen voldoen aan de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.


Toegang krijgen tot je persoonsgegevens en deze beheren

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (soms) te verwijderen. Je maakt hiervoor een afspraak om langs te komen. Om je goed te kunnen helpen vragen wij je dan om een formulier inzageverzoek in te vullen. Je moet je bij een bezoek legitimeren zodat wij zeker weten dat het om jouw 'eigen' gegevens gaat. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.


Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website geplaatst worden op het apparaat van de bezoeker. Er bestaan verschillende soorten cookies. Sommige laten de website beter werken en maken weinig of geen inbreuk op de privacy van de bezoekers. Voor deze is je toestemming meestal niet nodig is. Er zijn ook cookies die allerlei informatie van je opslaan. Deze moeten aan je gemeld worden en kunnen niet worden gebruikt zonder jouw toestemming.

Check-in gebruikt alleen cookies die nodig zijn voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Om de website te kunnen verbeteren door te kijken naar statistieken werkt Check-in met Google Analytics. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google. Informatie over je bezoek aan onze website is anoniem en wordt versleuteld. De optie 'Gegevens delen' met Google staat uit. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. Toestemming vragen voor deze cookies is niet nodig. Daarom krijgt u geen cookiemelding te zien als je onze website opent.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


Overige informatie

Heb je klachten over de verwerking van je persoonsgegevens of wilt je in contact komen met een functionaris gegevensbescherming? Mail naar privacy@zaffier.nl

De Functionaris Gegevensbescherming of de Privacy Officer beantwoordt je vragen en luistert naar je klachten. De FG en de Privacy Officer zullen je gegevens niet delen met Check-in, de organisaties achter Check-in, als je dat niet wilt.