Wat is Check-In?

Laagdrempelige ondersteuning en advies op het gebied van werk, studie en geldzaken.

Soms lopen jongeren even vast. Raken ze werkloos. Weten ze even niet hoe ze verder moeten. Check-In vormt voor deze jongeren een laagdrempelige ingang. Samen met de jongeren kijken we wat er nodig is om weer vooruit te komen. En precies dat is wat kenmerkend is aan ‘onze’ jongeren: ze willen allemaal vooruit.

check-in portret 1
Jongeren brengen innovatie

Jongeren zorgen voor vernieuwing, verjonging en maken de stad. Een goed opgeleide en arbeidsfitte, jonge beroepsbevolking is belangrijk voor de economische vitaliteit van de regio Alkmaar. Check-In werkt daarom nauw samen met het Werkgeversservicepunt.

“Werk is belangrijk. Het zorgt voor structuur, zingeving en economische zelfredzaamheid.”

Jong talent en het Werkgeversservicepunt

WerkgeversServicepunt (WSP) brengt vraag en aanbod samen. Zo maken zij Nederland inclusiever door iedereen een kans te geven deel te nemen aan de maatschappij. WSP draagt bij aan een sociale, inclusieve en diverse arbeidsmarkt. Hiermee wordt gewerkt aan een beter bestaan met de zekerheid van een baan (Merkhandleiding WSP, 2020).

Op zoek naar frisse, jonge talenten voor jouw bedrijf? Mooi. Wij hebben genoeg talentvolle jongeren op het oog. Onze dienstverlening aan werkgevers is geregeld via WSP. Zij bieden werkgevers ondersteuning bij HRM-vraagstukken. Ook beschikken zij over interessante regelingen om kandidaten óók in jouw bedrijf een kans te bieden. Meer info vind je via de knop hieronder: