SCHOLEN.

Schooluitval voorkomen

Doel van de RMC-functie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarkpositie te bereiken. Het RMC denkt mee over interventies en spreekt de jongere om samen te zorgen dat schooluitval voorkomen wordt.

Deze interventies worden concreet gemaakt in het Regionaal programma VSV (Voortijdig school verlaters). Dit is een regionaal convenant tussen de gemeenten en het onderwijs. Meer informatie over de ambities en programmalijnen binnen dit convenant vind je hieronder:

Dreigt een jongere toch uit te vallen?

Dan kan de school contact opnemen met het RMC voor een warme overdracht. Het RMC gaat verder daar waar de school stopt.